01 nov

Je drobné ovocie drahé?

Drahí priatelia, dodatočne vám patrí veľká vďaka za návštevu v našom stánku počas jablkového hodovania 2019. Napriek nepriaznivému počasiu ste sa zúčastnili skutočne v hojnom počte. Zvláštna vďaka patrí tým z vás, ktorí sa okrem samotnej návštevy nášho stánku, aj zapojili do spotrebiteľského prieskumu. Vďaka vám sme získali cenné údaje, ktoré nám pomôžu ponúknuť našim zákazníkom ešte kvalitnejšie ovocie. 

Z viac ako 50 vyplnených dotazníkov ste až v 36 označili, že súhlasíte s tvrdením: Drobné ovocie je drahé. Tomuto suverénnemu víťazovi v kategóri najčastejšia odpoveď, však dýcha na krk ďalšia: O drobnom ovocí mám málo informácii (28x).

Takáto skladba vašich názorov nás priviedla k dvom rozhodnutiam. Po prvé, založíme pravidelnú blogovú sekciu tu na našom webe, v ktorej sa pousilujeme vaše vedomosti dopĺňať kvalitnými informáciami, na ktoré bežne len tak nenarazíte.  A po druhé, hneď tento prvý blog venujeme pálčivej otázke – je drobné ovocie skutočne drahé?

Aby sme na túto otázku dokázali nájsť relevantnú odpoveď, je nutné stanoviť si určité východiská, pretože už samotný pojem „drahý“ je veľmi relatívny. Pre každého označuje inú cenu a obvykle vychádza z príjmu konkrétneho zákazníka. Ďalej je nutné cenu vnímať vždy vo vzťahu k typu tovaru, za ktorý je zaplatená. Napríklad, zrejme všetci sa zhodneme, že 10 000 € je veľký peniaz. Ale ak by ste si zaň mohli kúpiť 5-izbový rodinný dom, považovali by ste taký dom za drahý?

Iste, ide o extrémny príklad, dobre však ilustruje spotrebiteľské uvažovanie a relativitu ceny vo vzťahu k hodnote tovaru. K tomu pridajme fakt, že ľudia bežne utrácajú v priemere 20-40% svojich prostriedkov za tovar, ktorý v skutočnosti nepotrebujú a dokonca až 8% za tovar, ktorý im vyslovene škodí (alkohol, cigarety, sladené nápoje a pod.).

Skúsme si teda drobné ovocie zasadiť do podobného spotrebiteľského rámca. Inak povedané, čo ľudia spravia s drobným ovocím, ktoré si kúpia? 

 

Tento graf nám ukazuje, ako zákazníci vnímajú drobné ovocie, ktoré kupujú. Pre absolútnu väčšinu z nich je tým, čomu angličtina hovorí „snack“, čeština „pamlsok“ a slovenčina nie celkom presne „desiata“.  V princípe však ide o to, že drobné ovocie obvykle vyzobkáme čerstvé tak, ako sme ho kúpili, teda bez akejkoľvek úpravy, s cieľom doplniť aktuálny stav energie a trochu si pomaškrtiť. 

Vieme teda, aký je náš vzťah k drobnému ovociu a kvôli čomu ho jeme. Pozrime sa teraz pre porovnanie na iných predstaviteľov kategórie „snack/pamlsok/desiata“, ktorí sa v našej krajine tešia najväčšej obľube a len sotva niekomu napadne sťažovať sa na ich cenu: 

Zdá sa, že tým je povedané všetko. Slovenskí spotrebitelia radi a často nakupujú nezdravé maškrty, ktorých priemerná cena je buď rovnaká alebo podstatne vyššia, než cena drobného ovocia a to dokonca na rovnaký účel. Samozrejme, ani v prípade bobuliek nie je cena ako cena. Keď k tomu pripočítate zdravotné benefity, ktoré tento druh „snacku“ prináša, ponúka sa celkom nová odpoveď na ozázku – Je drobné ovocie drahé?